Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa johtamisen ja lähitieteiden näkökulmia, käsitteitä ja analyysimenetelmiä organisaatioiden ja niiden haasteiden analysoimiseen. Lisäksi opiskelija osaa hallita pitkäjänteisiä projekteja, toimia yhteistoiminnallisesti ryhmässä ja ilmaista tulokset selkeästi ja vakuuttavasti sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 03.03.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hertta Vuorenmaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Pakarinen, Hertta Vuorenmaa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opiskelijat työskentelevät tiimeissä tunnistaen ja analysoiden yrityskumppanin todellisia ongelmia ja haasteita sekä etsien luovia ratkaisuja näihin haasteisiin. Kurssi on yritysprojekti-tyyppinen eli yrityskumppani antaa opiskelijoille tietyn toimeksiannon, joka toteutetaan kurssin aikana. Opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja tosielämän organisaation analyysiin, tuottaen näin tietoa liike-elämän tarpeisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  100% harjoitustehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktitapaamiset 21 h
  Osatehtävien valmistelu 139 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjallisuus ja muu materiaali riippuu toteutettavasta analyysista.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  (Korvaa organisaatioviestinnän kurssin 71C99904 - Capstone: Strategic Communication and Stakeholder Relations)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suoritetaan kandiopintojen loppuvaiheessa, opiskelijan odotetaan suorittaneen suurimman osan kandiopinnoistaan ilmoittautuessaan kurssille