Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti yritysjohdon päätöksentekoon, tulosyksikkölaskentaan ja strategiseen johdon laskentatoimeen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija ymmärtää millaista informaatiota erilaisissa päätöstilanteissa tarvitaan ja hallitsee investointilaskentamenetelmien käytön. Opiskelija ymmärtää miten tulosyksiköiden taloutta ohjataan ja hallitsee suoritusmittarien ja siirtohintojen määrittämisen vaihtoehdot. Opiskelija tietää miten strateginen johdon laskentatoimi pyrkii turvaamaan yrityksen kilpailukyvyn säilymisen ja strategian toteutumisen. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen ja sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2020 - 21.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Koivistoinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Koivistoinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 13.08.2020-21.12.2112):

Yhteys opettajaan sähköpostilla.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Katetuottoanalyysi, lyhyen tähtäyksen vaihtoehtolaskelmat, hinnoittelulaskelmat, riski ja epävarmuus päätöksenteossa, investointilaskelmat, kvantitatiiviset menetelmät johdon laskentatoimessa, tulosyksikkölaskenta, johdon ohjausjärjestelmät, strateginen johdon laskentatoimi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset

  2. Tentti (70%) ja harjoituspaketit (30 %)

  Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjaan, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arviointiin tutustuminen: yhteys opettajaan sähköpostilla

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rajan Datar Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition, 15/E ISBN 978-1-292-01822-5.

  Saatavuus

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laskentatoimen perusteet.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisun kautta. Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi joudutaan järjestämään etäkurssina. Lähiopetuksen korvaava opetusmateriaali julkaistaan kurssin kotisivulla. Tarkemmat tiedot kurssijärjestelyistä ja tentin suorittamisesta annetaan kurssin kotisivulla ennen kurssin alkua.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi joudutaan järjestämään etäkurssina. Lähiopetuksen korvaava opetusmateriaali julkaistaan kurssin kotisivulla. Tarkemmat tiedot kurssijärjestelyistä ja tentin suorittamisesta annetaan kurssin kotisivulla ennen kurssin alkua.