Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Seminaarin tavoite on tukea opiskelijaa kandidaatintutkielman (22C99901) laatimisessa. Tavoitteena on harjoitella tieteellisen tutkimuksen tekemistä sekä oppia itsenäisesti ottamaan vastuuta laajemmasta projektista. Aktiivinen seminaarityöskentely ja tutustuminen toisten seminaarilaisten tutkielmiin harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen ja analyyttiseen arviointiin.

Laajuus: 2

Aikataulu: 09.09.2020 - 25.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tapani Kykkänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Kykkänen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kandidaatintutkielmaseminaari kestää kahden periodin ajan. Seminaarin ensimmäisellä periodilla ryhmän jäsenet esittelevät tutkielmansa alustavan tutkimussuunnitelman, jossa esitetään tutkielman tavoitteet ja rajaukset, alustava sisällysluettelo, käytettävä tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä keskeisimmät lähteet. Seminaarin toisella periodilla valmiit tutkielmat esitellään ryhmälle. Toisella periodilla toimitaan myös opponenttina ja sihteerinä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

  2. Opponenttina toimiminen.

  3. Sihteerinä toimiminen.

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ryhmiin hyväksyminen edellyttää, että vähintään seuraavat opintojaksot on suoritettu: Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito ja  Johdon laskentatoimi I. Edellisten lisäksi suositellaan, että seuraavista on suoritettu se opintojakso, johon tutkielman aihe liittyy: Johdon laskentatoimi II tai Tuloslaskenta.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Syksyn seminaariin ilmoittaudutaan 31.8 mennessä ja kevään seminaariin 31.1 mennessä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät MyCourses sivuilta koodilla 22C99902 KTK-tutkielmaseminaari. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kurssin kotisivulta. Riippuen ilmoittautuneiden määrästä opiskelijat jaetaan seminaariryhmiin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyn 2020 aikana tutkielmaseminaari voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain etäopetuksena tilanteen mukaan. Toteutuksesta ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti ryhmiin kuuluville opiskelijoille. 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusaikatiedoissa on yhden ryhmän tapaamisajat. Muiden ryhmien tapaamisajat selviävät lähempänä seminaarin alkamista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyn 2020 aikana tutkielmaseminaari voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain etäopetuksena tilanteen mukaan. Toteutuksesta ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti ryhmiin kuuluville opiskelijoille. 

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot