Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Aiempien kurssien kokemusten perusteella on suositeltavaa, että valtaosa laskentatoimen kandidaattiopinnoista on suoritettu kurssille tultaessa, koska muuten sen sisältö voi osoittautua liian haastavaksi. Tiedollisena tavoitteena on kasata yhteen laskentatoimen pääaineopiskelijoiden kandidaattiopinnot soveltavan case-opetuksen kautta niin, että osallistuja ymmärtää myös rahoituksen, verotuksen ja sopimusoikeuden liittymäpinnat laskentatoimeen. Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysten taloushallintoon liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 02.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Melgin

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Melgin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi rakennetaan kuuden viikottaisen teeman ympärille:
  1. Yritys- ja toimiala-analyysi,
  2. Laskentatoimi ja yrityksen rahoitus, riskienhallinta ja arvonmääritys
  3. Talous ja oikeus, due diligence, kauppasopimus ja kilpailuviranomaiset,
  4. Vastuullisuusraportointi ja verosuunnittelu
  5. Laskentatoimi ja strategia, laskentatoimi muutoksen välineenä
  6. Päätöksenteko, johtorymätyöskentely ja corporate governance.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Koko kurssi on hyvin käytännönläheinen ja kaikki harjoitustyöt perustuvat ajankohtaisiin yritystapauksiin. Kurssin toteutus muodostuu kahdesta viikoittaisesta 3 tunnin sessiosta, joilla vuorottelevat aiheisiin liittyvät alustukset, harjoitustyöt ja niiden purku opiskelijoiden esitysten avulla.

  Kurssin materiaali koostuu luentojen lisäksi viikkotöiden taustamateriaalista. Tällaisia ovat mm. vuosikertomukset, kaupalliset sopimukset, sijoitusanalyysit ja erilaiset ohjeet ja säädökset. Lopputyössä hyödynnetään viikkoharjoituksissa ja luennoilla saatuja oppeja.

  Harjoitustyöt tehdään osallistujien määrästä riippuen joko yksilötöinä tai pienryhmissä. Lopputyö on yksilötyö.

  Koska kurssista ei järjestetä tenttiä, tuntiaktiivisuus ja viikkotehtävät muodostavat puolet kurssin arvioinnista.  Toinen puoli perustuu henkilökohtaisen laajan lopputyön arviontiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktitunnit ja viikkotehtävien purku, 36 h
  - Viikkotehtävien valmistelu, 48 h
  - Henkilökohtainen loppuraportti 76 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana jaettava materiaali.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suositellaan otettavaksi opintojen kolmantena vuonna.