Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus ja periaatteet sekä sisältö ja tavoitteet. Antaa perusvalmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen 1) julkisesti listatussa kansainvälisessä ympäristössä toimivassa osakeyhtiössä ja 2) yksityisessä suomalaisessa osakeyhtiössä. Perehdyttää opiskelijat konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiin (esim. muuntoerot, omistusyhteys-, osakkuus-, ja yhteisyritysten yhdistely, vähemmistöosuuksien käsittely ja konsernirakenteen muutokset). Antaa perusymmärrys tietyistä konsernitilinpäätöstä koskevista IFRS-standardeista (sis. IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 28)

Laajuus: 6

Aikataulu: 19.04.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lasse Niemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lasse Niemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, konsernin sisäisen omistuksen eliminointi, sisäisten katteiden eliminointi, vähemmistön erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistely, konsernirakenteen muutokset, kurssi- ja muuntoerot, tietyt IFRS-standardit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 22 h, Juha-Matti Heino, Lotta Lampinen ja Mira Mulari

  2. Harjoitukset, 8 h, Juha-Matti Heino, Lotta Lampinen ja Mira Mulari

  3. Tentti (80 %/100%), palautettavilla ja pisteytettävillä ennakkotehtävillä voi valinnanvaraisesti korvata yhden kokonaisen tenttikysymyksen. Tentti perustuu luentoihin, harjoituksiin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen sekä erikseen jaettuun/ilmoitettavaan materiaaliin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 30 h

  - Valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin 54 h

  - Harjoitusten tekeminen 32 h

  - Tenttiin valmistautuminen 41 h

  - Tentti 3 h

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  o   L. Mäkelä, M. Reponen, T. Honkamäki (2016). Konsernitilinpäätöksen laadinta.

  o   ST-Akatemia Oy: IFRS-standardit 2018

  o   Säännökset ja ohjeet:

  • §  Kirjanpitolaki ja -asetus,
  • §  Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015
  • §  Osakeyhtiölaki 8 luku,
  • §  Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017,
  • §  Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
  • §  Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007, luku 8

  Saatavuus

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tuloslaskenta (22C00400).