Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Antaa perustiedot yrityksen rahoituksen analysoinnista, suunnittelusta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta sekä yritysjohdon että ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 13.01.2021 - 23.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Peter Nyberg

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Peter Nyberg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, rahoituksen lähteet, arvopapereiden hinnoittelu, investointilaskelmat, tuotto ja riski, markkinoiden tehokkuus ja sijoittaminen, rahoituspäätökset, riskienhallinta ja johdannaiset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h, apulaisprofessori Peter Nyberg
  2. Harjoitukset 24 h, N.n.
  3. Palautettavat harjoitukset (25%)
  4. Tentti (75%), perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luennoille, 24 h
  Osallistuminen harjoituksiin, 24 h
  Valmistautuminen luennoille, 32 h
  Valmistautuminen harjoituksiin, 48 h
  Tenttiin valmistautuminen, 28 h
  Tentti, 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Samuli Knüpfer, Vesa Puttonen (2014) Moderni rahoitus. ISBN 978-952-14-2312-3

  Kurssikirjojen saatavuus

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua