Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija kehittää taitojaan satunnaisilmiöiden mallintamisessa ja käsittelyssä sekä saa teoreettisia perusteita myöhemmille opinnoille kauppa- ja taloustieteellisen kirjallisuuden lukemiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lauri Viitasaari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lauri Viitasaari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Todennäköisyyslaskennan perusteita, todennäköisyysjakaumista, otantajakaumista, estimoinnin ja testauksen perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Syksyn kurssilla

  Tapa 1: Tentti (välikokeilla tentittäessä syksyn kurssin aikana 2 välikoetta) 80 % ja harjoitukset 20 %.

  Tapa 2: Tentti (välikokeilla tentittäessä syksyn kurssin aikana 2 välikoetta) 100 %.

  Lisäpisteitä mahdollista saada projektityöllä. 

  Kevään kurssilla

  Tapa 1: Tentti 80 % ja projektityö 20 %.

  Tapa 2: Tentti 100 %.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Syksyn kurssi: Luennot 57 h, harjoitukset 30 h, välikokeet 6h. Omaa työskentelyä 69 h.

  Kevään fast track itsenäinen kurssi: Luennot 18 h, tentti 3 h. Omaa työskentelyä 141 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla ja harjoituksissa esitettävä materiaali.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  30A01100 Taulukkolaskenta ja analytiikka