Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalle on muodostunut jokaiselle KTM:lle tarpeelliset perustiedot Suomen verojärjestelmästä. Tämä perustietotaso luo pohjan myöhemmille vero-oikeuden opinnoille.

Laajuus: 6

Aikataulu: 27.10.2020 - 07.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tomi Viitala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Viitala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan tuloverotusta säänteleviin yleisiin verotusperiaatteisiin ja käsitteisiin. Lisäksi keskitytään erityisesti yritysten, niiden omistajien ja sijoitustoiminnan verokohtelun pääpiirteisiin. Kurssi antaa lisäksi perustiedot verotusmenettelystä ja arvonlisäverotuksesta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta ja luennoista. Luennot ovat olennainen osa tenttiä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentti järjestetään MyCoursesissa tai muulla tavoin etänä. 

  Kysymykset ovat monivalintatehtäviä ja soveltavia tehtäviä. 

  Koska tenttiä suoritettaessa kurssimateriaali on käytettävissä, tenttiaika on tavanomaista lyhyempi.

  Tarkemmat tiedot tenttijärjestelyistä kurssin aikana.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Valmistautuminen luennoille 36 h

  - Valmistautuminen tenttiin 97 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Niskakangas, Heikki (2014 tai uudempi). Johdatus Suomen verojärjestelmään. ISBN 9789521424069.

  Kukkonen, Matti Walden, Risto (2015 tai uudempi). Elinkeinoverolaki käytännössä. ISBN 9789521427268, s. 1-230.

  Saatavuus

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Molemmista teoksista on ilmestynyt tai ilmestymässä uusi painos (2020).

  Jos uusi painos on käytettävissä kurssin aikana, sitä tulee käyttää vanhan painoksen sijaan.

  Sähköiset versiot: Alma Talent -
  Verkkokirjahylly.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot järjestetään Zoomissa. Linkki kullekin luennolle löytyy MyCoursesista.


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot järjestetään Zoomissa. Linkki kullekin luennolle löytyy MyCoursesista.


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  •Ti 27.10. 13.15-14.45  Kurssiesittely; Verotuksen periaatteita, käsitteitä yms. (Tomi Viitala,Timo Viherkenttä)
  •To  29.10. 13.15-14.45 Tuloverotuksen perusteet, ansiotuloverotus (Timo Viherkenttä)
  •Ti  3.11. 13.15-14.45 Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus (Timo Viherkenttä)
  •To  5.11. 13.15-14.45 Eri yritysmuotojen verotus (Mikko Siika-aho/Tuokko)
  •Ti 10.11. 13.15-14.45 Verotusmenettelyn perusteet (Tomi Viitala)
  •To 12.11. 13.15-14.45 Maatalous-, kiinteistö-, perintö- ja lahjaverotus (Tuomas Kiviranta/EY)
  •Ti 17.11. 15:15-16:45 Arvonlisäverotus (Marja Hokkanen/PwC)
  •To 19.11. 13.15-14:45 Arvonlisäverotus (Marja Hokkanen/PwC)
  •Ti 24.11. 13.15-14.45 Siirtohinnoittelu (Petteri Rapo/Alder&Sound)
  •To 26.11. 13.15-14.45 Kansainvälinen verotus (Moritz Scherleitner/HY)
  •Ti 1.12. 13.15-14:45 Elinkeinoverotus (Tomi Viitala)
  •To 3.12. 13.15-14:45 Elinkeinoverotus (Tomi Viitala)