Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa tarpeelliset perustiedot sekä työlainsäädännön keskeisimmistä kysymyksistä että työehtosopimuksista ja työmarkkinajärjestelmästä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 02.03.2021 - 16.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Katriina Vierula

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi antaa kaikille ja erityisesti esimiestehtäviin ja henkilöstöhallinnon alalle aikoville tarpeelliset tiedot työoikeuden keskeisestä lainsäädännöstä ja työehtosopimusjärjestelmästä. Kurssilla tuodaan esille paljon työelämän käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 18 h

  - Ekskursio työtuomioistuimeen 2 h

  - Itseopiskelu 137 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Paanetoja, Jaana: Työoikeus tutuksi -käsikirja. 2017. Edita Publishing.

  Äimälä Markus, Kärkkäinen Mika: Yhteistoimintalaki. 3. uudistettu painos. 2015.

  Saatavuus