Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 16.09.2020 - 02.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kalle Kyläkallio, Marja Luukkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Luukkonen, Laura Peni

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijat tutustuvat käytännön oikeustapauksiin ja laativat niistä analyysin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen seminaareihin ja analyysin tekeminen. Seminaarssa on 80 % läsnäolovaatimus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Seminaaritapaamiset 24 h

  - Oikeustapausanalyysin laatiminen 136 h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yritysjuridiikan perusteet. Lisäksi suositellaan, että mahdollisimman moni yritysjuridiikan aineopintojakso on suoritettuna, koska kurssin tarkoituksena on oppia soveltamaan aineopintojen kursseilla opetettuja asioita.