Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalla on kokonaiskäsitys kilpailuoikeudesta. Lisäksi opiskelija ymmärtää keskeiset oikeudellis-taloudelliset käsitteet ja kilpailuoikeudellisen sääntelyn merkityksen yritystoiminnassa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 27.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Petri Kuoppamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kuoppamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään kilpailua rajoittavia sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä ja yrityskauppavalvontaa koskevat ydinasiat. Lisäksi käydään läpi kilpailuoikeudellinen täytäntöönpanojärjestelmä ja perehdytään valtiontukia ja julkisia hankintoja koskeviin ydinkysymyksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot.

  2. Luentoihin (luentokalvoihin) ja kurssikirjaan perustuva tentti (100 %).

  Poikkeus, syksyn 2020 kurssi:

  1. Luennot

  2. Essee (100 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h (ei syksyn 2020 kurssilla)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuoppamäki Petri (2018). Uusi kilpailuoikeus.

  Saatavuus

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja