Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla tutustut suomalaiseen yrittäjyyteen, suomalaiseen startup-ekosysteemiin ja Aalto-yliopiston yrittäjyysyhteisöön. Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet aloittaa oman liikeidan kehittäminen ja löytää sille paras tuki sekä parhaat työkalut Aalto-yliopiston sisältä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 09.09.2020 - 30.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Meri Kuikka

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Kähkönen, Elina Kähkönen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan kasvuyrittäjyyteen Suomessa. Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelijat oppivat näkemään yrittäjyyden uravaihtoehtona ja tutustuvat opiskelijoiden yrittäjyyttä tukeviin toimijoihin Aalto-yliopistossa. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: startupin perustaminen, tuotekehitys, ulkomaille laajentuminen, kasvuyrityksen johtaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnäolo + tiimityön suoritus

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus / kontaktiopetus 20h
  Itsenäinen opiskelu 7h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Määritellään kurssin alussa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information