Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu arkkitehtuurin historian peruskäsitteisiin sekä tutkimuksen, rakennussuojelun ja restauroinnin työkenttään. Hän harjaantuu havainnoimaan rakennettua ympäristöä piirtämällä sekä sanallistamaan havaintojaan. 

Laajuus: 2

Aikataulu: 11.01.2021 - 22.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Savolainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Savolainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.12.2020-21.12.2112):

panu.savolainen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Näkökulmia arkkitehtuurin historiaan, ilmaisukeinoihin ja tilallisiin ilmenemiin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään kokonaisuudessaan etäopetuksena vallitsevan tilanteen vuoksi,

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnäolo luennoilla, luentopäiväkirja ja luonnostehtävät.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimispäiväkirja, 2 s.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja opastetut kävelyt 18 h (33 %).

  Omaksutun tiedoni reflektointi 10 h (19 %)

  Itsenäinen työskentely 26 h (48 %).

  Yhteensä 54 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Katso kurssin kotivu MyCoursesissa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa opintojakson A-27.1111.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt