Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt aitojen materiaalien käsittelyn kautta eri materiaalien teknisiin sekä arkkitehtonisiin ominaisuuksiin. Opiskelija hallitsee rakentamiseen liittyvät yleisimmät piirustusmerkinnät.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2021 - 02.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 31.03.2021-21.12.2112):

Pääasiallinen infokanava on Mycourses. Lisätietoa yliopisto-opettaja Elina Koivisto, elina.2.koivisto@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valetut ja muuratut rakenteet arkkitehtuurissa: materiaalivalintojen perusteet, kestävä rakentaminen. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 (2o21-2022) asteikolla hyv/hyl (2020-2021). Kirjoitus- ja piirustustehtävä arvioidaan asteikolla hyv/hyl.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.  Maisema-arkkitehtiopiskelijoille pakollista 3op = Luennot + Tehtävä 1

  Arkkitehtiopiskelijoille pakollista 5op = kaikki

  Maisema-arkkitehtiopiskelijoiden on mahdollista suorittaa kurssi myös 5op laajuisena.  Luennot 12h + reflektio 15h = 1op

  Kirjoitus- ja piirustustehtävät 27h = 1op

  Tehtävä 1 = 54h = 27h kontaktiopetus, 27h itsenäinen työ = 2op

  Tehtävä 2 = 27h = 15h kontaktiopetus, 12h itsenäinen työ = 1op

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali annetaan kurssin aikana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Materiaali löytyy Mycoursesista.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  A-9.1112 kevään osuus; ARK-A3501

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet:Voima

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Keväällä 2021 resurssit sallivat vain ARK- ja MARK-opiskelijoiden osallistumisen. Valitettavasti kurssille ei voida ottaa sistusarkkitehtuuri- tai ENG-opiskelijoita. Kts. prioriteettijärjestys yllä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyöt vain arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Resurssien salliessa avoinna myös ENG-opiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Keväällä 2021 resurssit sallivat vain ARK- ja MARK-opiskelijoiden osallistumisen. Valitettavasti kurssille ei voida ottaa sistusarkkitehtuuri- tai ENG-opiskelijoita. Kts. prioriteettijärjestys yllä.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi alkaa kaikille osallistujille 19.4. klo 9.15

  Luennot maanantaisin 19.4.-24.5. klo 13.15-15.00

   • Kotitentti auki 26.5.-4.6.

  Harjoitustehtävien kontaktiopetus ma, ke klo 9.15-12.

   • Tehtävä 1 on 19.4.-17.5. (kaikki)
   • Tehtävä 2 on 17.5.-31.5. (vain 5op suorittajille)