Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa valmiudet ymmärtää miten poliittiset päätökset ja toimenpiteet ohjaavat urbaanien asuinympäristöjen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys asuntorakentamisen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja arkkitehdin erilaisista rooleista erilaisissa asuntorakentamishankkeissa. 

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.09.2020 - 21.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Johanna Lilius

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Johanna Lilius

Kurssin yhteystiedot (voimassa 15.07.2020-21.12.2112):

Johanna.lilius@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi keskittyy asumiseen ja sen taustalla vaikuttaviin asuntopoliittisiin prosesseihin. Aihetta lähestytään arkkitehtuurin ja arkkitehdin ammatin näkökulmasta.

  Luentojen mahdollisia aiheita ovat mm.

  • asuminen valtakunnan politiikassa ja kuntapolitiikassa
  • asumisen hinta ja siihen vaikuttavat tekijät
  • erilaiset asumismuodot
  • uudet rakennuttamisen tavat ja yhteisöasuminen
  • rakennuttajien ja arkkitehtien yhteistyö

  Kurssin sisältöä kehitetään vuosittain. Ajantasainen tieto löytyy MyCoursesta. 

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi antaa valmiudet ymmärtää miten asuntopoliittiset päätökset ja toimenpiteet ohjaavat urbaanien asuinympäristöjen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys asuntorakentamisen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja arkkitehdin erilaisista rooleista erilaisissa asuntorakentamishankkeissa. 

  Kurssi keskittyy kaupunkiasumiseen ja sen taustalla vaikuttaviin asuntopoliittisiin prosesseihin. Aihetta lähestytään arkkitehtuurin ja arkkitehdin ammatin näkökulmasta.

  Luentojen mahdollisia aiheita ovat mm.

  • asuminen valtakunnan politiikassa ja kuntapolitiikassa
  • asumisen hinta ja siihen vaikuttavat tekijät, 
  • ryhmärakentaminen,
  • rakennuttajien ja arkkitehtien yhteistyö, 
  • erilaiset asumismuodot ja valtion tukema asuntokanta ja asuminen sosiaalipolitiikka.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmuotona on luennoille osallistuminen ja harjoitustyö (yksilö/pari/ryhmätyö). Arviointi (hylätty/hyväksytty) perustuu harjoitustyöhön. Arvosteluperusteena on tehtävänannossa osoitettujen ohjeiden noudattaminen.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Työmuotona on luennoille osallistuminen ja harjoitustyö (yksilö/pari/ryhmätyö). Arviointi (hylätty/hyväksytty) perustuu harjoitustyöhön. Arvosteluperusteena on tehtävänannossa osoitettujen ohjeiden noudattaminen

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kontaktiopetus: 6 x 1,5h = 9 h
  • Pari/ryhmätyö: 72 h
  • Kokonaistyömäärä: 81 h

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Kontaktiopetus: 6 x 1,5h = 9 h
  • Yksilötyö ja pari/ryhmätyö: 72 h
  • Kokonaistyömäärä: 81 hPERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MyCourses

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Annetaan luennolla


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C4503 Asuntopolitiikkaa asuntosuunnittelijoille

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia.