Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opinnäyteseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyönsä itsenäisesti. Opiskelija osaa määritellä tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja käyttää niitä omassa opinnäytteessään. Hän osaa arvioida taiteellisen produktion ja tieteellisen kirjoittamisen suhdetta opinnäytetyössä. Hän osaa lukea kriittisesti sekä puolustaa omia argumenttejaan. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä antaa vertaispalautetta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 09.09.2020 - 14.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.08.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja
Penni Osipow, penni.osipow@aalto.fi, p. 050 5053675


Äidinkielenopettaja Milka Toikko, milka.toikko@aalto.fi


Opintopsykologi 

Sanni Saarimäki sanni.saarimaki@aalto.fip. 050 501 8773Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tieteellisen kirjoittamisen konventiot käytännössä. Erilaiset opinnäytetyypit. Taiteellisen työskentelyn sekä tieteellisen kirjoittamisen suhde. Oman sekä toisten opinnäytetyöskentelyn arviointi. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Vuonna 2017 tai aiemmin aloittaneiden kandityötapaamiset ovat vapaaehtoisia kuukausittaisia tapaamisia itsenäisen työskentelyn tueksi. Aloitamme lähitapaamisella kandistudion pikkuluokassa Otakaari 1, luokka 131b. Muut tapaamiset tapahtuvat etänä zoomin kautta.
  • Sisältö tarkentuu osallistujien tarpeiden mukaan.
  • Kandityöhön liittyy lisäksi pakollinen kypsyysnäytteen korvaava tekstityöpaja, joka pidetään tiistaina 06.10.20 15:15-17:00 etänä. Opettaja on Milka Toikko.
  • 31.12.2019 valmistumaan aikovien on jätettävä työ arvioitavaksi viimeistään 2.12.2020.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaaritapaamiset ja opinnäytteen tekemistä tukevat kirjoitustehtävät. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus:

  Seminaaritapaamiset  72 h.

  Itsenäinen työskentely:

  Seminaareihin valmistautuminen ja kertaaminen 80 h

  Oman opinnäytteen kirjoittaminen 118 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kirjavinkkejä

  Hirsjärvi, Remes, Sajavaara: Tutki ja kirjoita

  Varto: Taiteellinen tutkimus

  Hurtig ym. (toim.): Ajattele itse!


  Linkkivinkkejä

  • kielijelppi.fi
  • Kotimaisten kielten keskus Kotus kotus.fi/ohjeet/kielitoimiston_ohjepankki
  • Kirjoittajan työkalupakki https://blogs.helsinki.fi/kirjoittajantyokalupakki/Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksy 2020

  Ke 09.09.20 13:15-15:00 Huomaa vaihtunut zoom-linkki! https://aalto.zoom.us/j/61794124422
  Keskustellaan käytännöistä ja kartoitetaan kunkin opiskelijan tilanne. 

  Ti 06.10.20 15:15-17:00 Tekstipaja etänä

  Ke 07.10.20 13:15-17:00 https://aalto.zoom.us/j/61794124422

  Ke 11.11.20 13:15-17:00 https://aalto.zoom.us/j/61794124422

  2.12.2020 vuonna 2020 valmistumaan aikovien on jätettävä työ arvioitavaksi

  Ke 09.12.20 13:15-17:00 https://aalto.zoom.us/j/61794124422

  Ke 16.12.20 9:15–12 zoom tai kampus

  Kevät 2021

  Jatketaan, mikäli tähän on tarvetta. Tila ilmoitetaan myöhemmin.

  Ke 13.01.21 13:15-17:00 

  Ti 16.02.21 13:15-15:00 Tekstipaja

  Ke 17.02.21 13:15-17:00 

   Ke 17.03.21 13:15-17:00 

  Ti 23.03.21 13:15-15:00 Tekstipaja

  Ke 14.04.21 13:15-15:00 


  Valmistumispäivät (todistuksen hakupäivät), työn arvioitavaksijättöpäivät ja esityspäivät lukuvuonna 2020–2021

  Huom. opinnäyte ja kypsyysnäyte rekisteröidään samalla kertaa.

  1) Työ jätetään arvioitavaksi 30.9.2020

  Esityspäivä 14.10.2020

  Työ palautetaan eAgeen 21.10.2020

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.10. 2020

  Todistus valmis aikaisintaan 30.11. 2020 

  Todistustenjakotilaisuus 27.11. 2020

   

  2) Työ jätetään arvioitavaksi 28.10.2020

  Esityspäivä 11.11.2020

  Työ palautetaan eAgeen 18.11.2020

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 23.11.2020 

  Todistus valmis aikaisintaan 31.12.2020

  Todistustenjakotilaisuus xx

   

  3) Työ jätetään arvioitavaksi 2.12.2020

  Esityspäivä 16.12.2020

  Työ palautetaan eAgeen viimeistään 23.12.2020 (joululomalla kukaan ei todennäköisesti ole vastaamassa kysymyksiin, jos eAgen kanssa on jotain ongelmia). 

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 31.12.2020

  Todistus valmis aikaisintaan 31.1.2021 

  Todistustenjakotilaisuus xx

   

  4) Työ jätetään arvioitavaksi 30.12.2020 

  Esityspäivä 13.1.2021

  Työ palautetaan eAgeen 20.1.2021

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 25.1.2021

  Todistus valmis aikaisintaan 26.2.2021

  Todistustenjakotilaisuus xx

   

  5) Työ jätetään arvioitavaksi 27.1.2021

  Esityspäivä 10.2.2021

  Työ palautetaan eAgeen 17.2.2021

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 22.2.2021 

  todistus valmis aikaisintaan 31.3.2021

  Todistustenjakotilaisuus xx

   

  6) Työ jätetään arvioitavaksi 3.3.2021

  Esityspäivä 17.3.2021

  Työ palautetaan eAgeen 24.3.2021

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 29.3.2021

  Todistus valmis aikaisintaan 30.4.2021 

  Todistustenjakotilaisuus xx


  7) Työ jätetään arvioitavaksi 31.3.2021

  Esityspäivä 14.4.2021

  Työ palautetaan eAgeen 21.4.2021

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.4.2021

  Todistus valmis aikaisintaan 31.5.2021

  Todistustenjakotilaisuus xx


  8) Työ jätetään arvioitavaksi 28.4.2021

  Esityspäivä 12.5.2021

  Työ palautetaan eAgeen 19.5.2021

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 24.5.2021

  Todistus valmis aikaisintaan 30.6.2021

  Todistustenjakotilaisuus xx

   

  -------------
  + ekstra

  Työ jätetään arvioitavaksi 26.5.2021

  Esityspäivä 9.6.2021

  Työ palautetaan eAgeen 16.6.2021

  Todistushakemus ja valmistumispäivä 28.6.2021, 

  Todistus valmis aikaisintaan 31.8.2021 (heinäkuussa ei tehdä todistuksia)

  Todistustenjakotilaisuus xx

   
Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot