Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla muodostuu yleiskuva sarjakuvan historiasta.

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 08.09.2020 - 13.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Hänninen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Hänninen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tehtävät, keskustelut, sarjakuva-analyysit

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin toteutus tapahtuu luentosisällön, ohjatun ja itsenäisen työskentelyn muodossa, sarjakuva-analyysien sekä ryhmäkeskusteluiden ja –kritiikin kautta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja 18 h, itsenäistä työtä 36 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan tarvittaessa kurssilla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista