Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- Osaa kirjoittaa pieniä ohjelmia kemiantekniikan sovelluksiin, kuten mittausdatan käsittelyyn, analysointiin ja visualisointiin
- Ymmärtää muiden kirjoittamaa ohjelmakoodia ja osaa muokata sitä omiiin tarpeisiin
- Tuntee kemiantekniikan sovellusten kannalta tärkeimmät ohjelmointiympäristöt ja ohjelmakirjastot ja osaa hyödyntää niitä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Karttunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Karttunen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.09.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja: Antti Karttunen (antti.karttunen@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjelmointi Python-ohjelmointikielellä, ohjelmistosuunnittelun alkeet ja hyvät ohjelmointikäytännöt, perustietorakenteet, datan käsittely, analysointi ja visualisointi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Kurssi kestää yhden periodin.
  • Kurssilla on kuusi kierrosta.
  • Jokaisella kierroksella on omat aiheensa ja niihin liittyviä ohjelmointitehtäviä
  • Ohjelmointitehtävät on toteutettu MyCoursesin Quiz-toiminnolla
   • CodeRunner-niminen ohjelmisto tarkistaa tehtävät automaattisesti

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkomateriaali, ohjatut tietokoneharjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät. Arvosteluperusteena harjoitustehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h.

  Kontaktiopetus (0-20 h):
  - Aloitusluento
  - Ohjatut tietokoneharjoitukset
  - Kurssin voi suorittaa myös verkko-opintoina ilman osallistumista kontaktiopetukseen
  Oma työskentely (115-135 h):
  - Viikoittaiset harjoitustehtävät
  - Kurssin verkkomateriaaleihin perustuva omatoiminen opiskelu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyllä 2020 kurssi toteutetaan kokonaan etänä. Ohjatut harjoitukset pidetään Slack-työtilassa, johon on integroitu myös mahdollisuus Zoom-pohjaiseen ohjaukseen. Harjoitustehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa keskimäärin 10 tuntia per kierros.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin MyCourses-oppimisympäristössä jaettava oppimateriaali.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tietokoneen peruskäyttötaidot vaaditaan. Suositeltavat esitiedot kemiantekniikan kandidaattiohjelman 1. vuoden opinnot.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssille saavat osallistua sekä CHEMin kandiopiskelijat että CHEMin maisteriopiskelijat. Mutta huomaathan, että kyseessä on ohjelmoinnin alkeiskurssi, joten jos olet jo käynyt Ohjelmoinnin peruskurssin Y1 (CS-A1111), tämän kurssin kolme ensimmäistä kierrosta eivät sisällä uutta asiaa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  14 Vedenalainen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vain Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssille saavat osallistua sekä CHEMin kandiopiskelijat että CHEMin maisteriopiskelijat. Mutta huomaathan, että kyseessä on ohjelmoinnin alkeiskurssi, joten jos olet jo käynyt Ohjelmoinnin peruskurssin Y1 (CS-A1111), tämän kurssin kolme ensimmäistä kierrosta eivät sisällä uutta asiaa.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Ohjelmointitehtävät voi tehdä millä tahansa tietokoneella ja tehtävien tarkastus on automatisoitu. Kurssilla ei siis ole mitään pakollisia läsnäolovaatimuksia.
  • Aloitusluento ma 26.10. klo 9:15 (linkki Zoom-sessioon kurssin sivulla). Luennolle osallistuminen ei ole pakollista, mutta luennon materiaaleihin tutustuminen on pakollista.
  • Harjoitusajat Oodissa. Ei pakollisia harjoituksia.