Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida omaa oppimistaan ja kehitystään
- määritellä omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan suunnittelijana
- kertoa erilaisista visuaalisen viestinnän muotoilun kentän työskentelyolosuhteista ja praktiikoista
- paikantaa omat taitonsa, tietonsa ja vahvuutensa kentällä
- esitellä omaa tuotantoaan ja osaamistaan erilaisille yleisöille
- puolustaa omia valintojaan suunnittelijana

Laajuus: 3

Aikataulu: 30.11.2020 - 24.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.11.2020-21.12.2112):

markus.joutsela@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi sijoittuu koko kolmen vuoden opintojen ajalle. Sen tarkoitus on seurata opiskelijan omaa oppimista ja kehitystä sekä auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa paikkaansa visuaalisen viestinnän muotoilun laajalla kentällä. Kurssiin sisältyy vierailuja erilaisissa visuaalisen viestinnän muotoilun työpaikoissa. Opintojen aikana opiskelija kerää omia oppimiskokemuksiaan sekä töitään digitaaliselle alustalle. Hän arvioi omaa oppimistaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Joka vuosi opiskelija keskustelee omista töistään, kehityksestään ja suunnitelmistaan kahdessa eri tapaamisessa: tutoropettajan, vertaisryhmän sekä kentällä työskentelevän ammattilaisen kanssa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Toisen vuoden portfoliokatselmuksessa käsitellään vaihtoportfoliota ja työnhakua palvelevaa portfoliota.

  Tämä tehdään 2020 kokoronatilanteesta johtuen etänä, zoomissa keskustellen ja palautetta antaen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Portfolion kehittäminen, oman työskentelyn ja oppimisen arviointi. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
  Kontaktiopetus: 48 h (jakaantuu kolmelle opintovuodelle)
  Itsenäinen työskentely: 33 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan Zoomissa 30.11.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu vain kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan Zoomissa 30.11.