Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida omaa oppimistaan ja kehitystään
- määritellä omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan suunnittelijana
- kertoa erilaisista visuaalisen viestinnän muotoilun kentän työskentelyolosuhteista ja praktiikoista
- paikantaa omat taitonsa, tietonsa ja vahvuutensa kentällä
- esitellä omaa tuotantoaan ja osaamistaan erilaisille yleisöille
- puolustaa omia valintojaan suunnittelijana

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.09.2020 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.08.2020-21.12.2112):

Markus Joutsela (markus.joutsela@aalto.fi)

Tarja Nieminen (tarja.nieminen@aalto.fi)

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi, p. 050 505 3675)


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi sijoittuu koko kolmen vuoden opintojen ajalle. Sen tarkoitus on seurata opiskelijan omaa oppimista ja kehitystä sekä auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa paikkaansa visuaalisen viestinnän muotoilun laajalla kentällä. Kurssiin sisältyy vierailuja erilaisissa visuaalisen viestinnän muotoilun työpaikoissa. Opintojen aikana opiskelija kerää omia oppimiskokemuksiaan sekä töitään digitaaliselle alustalle. Hän arvioi omaa oppimistaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Joka vuosi opiskelija keskustelee omista töistään, kehityksestään ja suunnitelmistaan kahdessa eri tapaamisessa: tutoropettajan, vertaisryhmän sekä kentällä työskentelevän ammattilaisen kanssa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ensimmäisen vuoden sisältö: 

  1. Tutustumiset oman alan työpaikkoihin ja toimijoihin 17.9.–15.10. 

  Jokaisen vierailun jälkeen kirjoitetaan vierailuraportti, joka palautetaan MyCoursesiin  ja voidaan liittää omaan portfolioon.

  2. Portfolion aloittaminen ja sen käytön opettelu.

  Portfoliota rakennetaan jokaisella kurssilla: 

  A. Tallenna portfolioon ainakin kerran viikossa työvaiheitasi kuvin ja lyhyin tekstein (esimerkiksi screen shotit, valokuvat prosessista, luonnokset, valmiit työt). Lisää kaikkiin kuviin kuvateksti.

  B. Kuvaile lyhyesti kurssiviikon tapahtumat: mitä opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mikä meni pieleen.

  C. Toimita kurssin vastuuopettajalle linkki portfolioosi.

  Syyslukukauden päätteeksi pidetään oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa kevyt katsaus, jossa muun muassa keskustellaan portfolion rakentamisesta. 

  Keväällä on portfolioiden läpikäynti oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa. Vertaisarviointi. 


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Portfolion kehittäminen, oman työskentelyn ja oppimisen arviointi. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
  Kontaktiopetus: 48 h (jakaantuu kolmelle opintovuodelle)
  Itsenäinen työskentely: 33 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin aloitus 2. ja 4.9. kello 9.15–12.00 kandistudiolla Otakaari 1, A-siipi, luokka 131a

  Tutustuminen visuaalisen viestinnän muotoilun alan työpaikkoihin ja toimijoihin viikoilla 38–42.  Tutustumiset toteutetaan tänä syksynä pääosin etänä

  Kohteet ja tila ilmoitetaan myöhemmin.

  To 17.9.20 kello 13.15-15.00 

  To 24.9.20 kello 13.15-15.00 

  To 01.10.20 kello 13.15-15.00 

  To 08.10.20 kello 13.15-15.00 

  To 15.10.20 kello 13.15-15.00 Design Factory Studio, Betonimiehenkuja 5 C

  Portfoliotapaamiset

  Ma 30.11.20 kello 9.15-15.00 

  Ke 26.5.21 kello 9.15-15.00