Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija osaa
- arvioida työn merkitystä oman elämänsä kokonaisuudessa
- huoltaa ja ylläpitää tärkeintä työvälinettään – itseään
- hyödyntää tekijänoikeuksiaan mahdollisimman laajasti
- tunnistaa ja soveltaa sopimusten peruskäsitteitä
- löytää uusia, inspiroivia tapoja soveltaa ammattitaitoaan
- tunnistaa erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia
- paikantaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja kirjoittaa apurahahakemuksen
- projektityön, neuvottelun ja hinnoittelun perusteet

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 01.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Latva, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 12.08.2020-21.12.2112):

Tiina Latva

Tiina.m.latva@aalto.fi

0503002411


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Elämän- ja projektinhallinnan perusteet
  - Keho työvälineenä
  - Tekijänoikeudet ja sopimukset
  - Raha: erilaiset rahoitusmahdollisuudet, apurahajärjestelmä, laskutusperiaatteet, verotus ja sosiaaliturva
  - Neuvottelu, presentointi ja myynti
  - Ammattitaidon ja taitopaletin kehittäminen 
  - erilaiset suunnittelijat ja ammatti-identiteetti 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi noudattaa ajantasaisia korona-ohjeistuksia. Tavoitteena on pystyä pitämään lähiopetusta, mutta katsotaan ennen joka tiistaita, mikä tilanne. Puhutaan tästä aloituskerralla TI 8.9. 


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssitehtävän palautusta määräaikaan mennessä ja 80 % läsnäoloa luennoilla. Korkeintaan yhden luentokerran voi korvata erillisellä esseellä. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana 0-5

  Painotukset: 

  • Kurssitehtävä + kurssitehtävän presentointi arvioidaan 0-5 
  • Luentopäiväkirja arvioidaan 0-5 


  Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
   Kontaktiopetus 36 h
   Itsenäinen työskentely 45 h

  PERUSTIETOJA

  Oppimateriaali
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   Jokinen Heikki, Graafikon tuoreet eväät: mitä jokaisen graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvantekijän tulisi tietää. Helsinki: Grafia, 2009. Pokkinen Lottaliina, Artisti maksaa. Neuvotteluopas luoville aloille. Helsinki: Nemo, 2017

  Esitiedot
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   Kurssi on tarkoitettu vain visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   WebOodissa

    

   Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

   Prioriteettijärjestys on seuraava:

   1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
   2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
   3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
   4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
   5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
   6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
   7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
   8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
   9. muut opiskelijat 

    

   Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

   Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

  • Koskee tätä kurssikertaa:

   Tunnit alkavat klo 9:15, jolloin ovi menee kiinni. Sisään pääsee vain tauoilla, ei kesken luennon. Huomioimme näin kurssille kutsutut ulkopuoliset vieraat ja heidän esityksensä. 

   Tunneilla tehdään myös fyysisiä harjoitteita, joten rento pukeutuminen suotavaa. 


  LISÄTIETOJA

  Lisätietoja
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

   Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  • Koskee tätä kurssikertaa:

   Tunnit alkavat klo 9:15, jolloin ovi menee kiinni. Sisään pääsee vain tauoilla, ei kesken luennon. Huomioimme näin kurssille kutsutut ulkopuoliset vieraat ja heidän esityksensä. 

   Tunneilla tehdään myös fyysisiä harjoitteita, joten rento pukeutuminen suotavaa. 


  Kurssin aikataulu
  • Koskee tätä kurssikertaa:

   Lähiopetuskerrat 8.9.-13.10. luokassa U406A ja 27.10.-1.12. luokassa U356

   TI 8.9. klo 9.15 Kurssin aloitus. Sisällön ja tehtävien esittely ja läpikäynti luokka U406a

   Tiina Latva

   klo 10-12 Tekijänoikeudet 

   Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies, lakimies, erikoistunut immateriaalioikeuteen ja henkilötietojen suojaan. 


   TI 15.9. Projektinhallinta ja asiakaspalvelu (lähiopetus U406A)

   9.15-12 Projektinhallinta ja asiakaspalvelu, Tiina Latva 


   TI 22.9. Sopimuskäsitteet ja neuvottelu, työskentely agentuurin kanssa  (lähiopetus U406A)

   Maria Kozulya & Susanna, NAPA Agency 


   TI 29.9. Työskentelykerta (luokka U406A käytettävissä) 


   TI 6.10. Raha (Mistä tuntihinta muodostuu & apurahojen hakeminen) ja YEL (lähiopetus U406A)

   Juuso Koponen, Koponen Hildén


   TI 13.10. Yrittäjämäinen ajattelu ja mahdollisuuksien löytäminen (lähiopetus U406A)

   Johannes Kaira, Aalto Ventures Programme ja Tiina Latva


   (Tauko. Viikko 43 on työpajaviikko)


   TI 27.10. Legal Design. Antti Innanen, DOT. 

   klo 9.15 @Zoom (Linkki lähetetään) 


   3.11. Yrittäjän sosiaaliturva, Harri Hellsten Suomen yrittäjät


   10.11. Mahdollisuuksienlöytämistehtävän presentointi (lähiopetus U406A)

   Johannes Kaira, Aalto Ventures Programme ja Tiina Latva


   TI 17.11. Työssäjaksaminen ja omasta tärkeimmästä työvälineestä huolehtiminen – keho työvälineenä (lähiopetus ulkona)

   Sampsa Kautto, PT, fysioterapeutti, Fysiokautto   TI 24.11. Erilaiset suunnittelijat 

   Anna Salmisalo, By your side creative

   Saana Hellsten

   Lauri Vassinen, luova johtaja, Tapaus Oy


   TI 1.12. Kurssin "pikkujoulut" (lähiopetus)

   Keskustellaan syksyn eri kerroista ja reflektoidaan yhdessä. Ryhmä voi toivoa tälle kerralle myös käsiteltävän aiheen, josta he haluavat tietää lisää tai joka on heidän mielestään jäänyt uupumaan syksyltä. Sovitaan tämän kerran sisältö yhdessä syksyn aikana. 


   TI 15.12. Luentopäiväkirjan palautuksen deadline klo 09:00