Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut elektroniikan perusteisiin sekä saanut kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

Laajuus: 8

Aikataulu: 07.09.2020 - 16.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Keijo Nikoskinen, Kimmo Silvonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Keijo Nikoskinen, Kimmo Silvonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.08.2020-21.12.2112):

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia eikä MyCo:n viestijärjestelmää, joka ehkä maskaa lähettäjätiedot!


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arduinon ja muiden elektroniikan komponenttien perusteita. Elektroniikkapiirien, antureiden, liitäntöjen ja ohjelmistojen yhteispeli.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla rakennetaan 3-4:n hengen ryhmissä prototyyppi, jossa yhdistyvät ohjelmointi ja elektroniikkapiirit. Useimmiten käytetään Arduinoa.

  Luennot ja harjoitukset tukevat projektitöitä ja antavat yleiskuvaa koulun opetus- ja tutkimusaloista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laboratoriotyöt, päiväkirja, dokumentoitu projektityö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tähän voi tulla muutoksia koronan takia.

  Kurssilla kirjoitetaan lähinnä aktiivisuutta mittaava, vapaamuotoinen

  opiskelupäiväkirja, joka palautetaan erillisen ohjeen mukaisesti

  kahdessa osassa. Tämän osuus arvosanasta on noin 50 %. Päiväkirjalla

  mitataan nimenomaan aktiivisuutta ja sitoutumista kurssiin eikä niinkään

  osaamista.

  Kolmen tai neljän hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jonka aihe on vapaa (osuus

  arvosanasta on noin 50 %). Projektityössä yhdistetään elektroniikan

  komponentteja ja ohjelmistoja. Useimmiten töissä käytetään yhtä tai

  useampaa Arduino UNOa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu. Projektien

  tulokset esitellään sovitulla tavalla kurssin lopussa ja projektista

  laaditaan selostus Aaltowikiin. Työt esitellään kurssin päätteeksi opettajalle.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  28 h + 28 h (2 h + 2 h), ryhmätyöprojekti. Itsenäinen työskentely vähintään 6 h viikossa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Samansisältöinen kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, erikseen keväällä ja syksyllä.

  Luennot: 24 tuntia

  Harjoitukset lisätöineen: 48 tuntia

  Loppunäytös valmisteluineen: 6 tuntia

  Projektityö ja kotityöt: 138 tuntia = 10 tuntia viikossa

  Yhteensä: 216 tuntia = 8 op


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka, Otatieto 2018. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus 2018 (vapaaehtoinen).

  MyCoursesin
  luento-ohjelmassa on linkkejä omaan lisämateriaaliin  ja kurssin
  ulkopuolisiin nettiaineistoihin, joiden merkitys kurssilla on suuri.


Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tervetuloa. Tästä pääsee läpi pelkällä ahkeruudella!

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ensimmäinen luento ma 7.9.2020 klo 14.15 - 15.45.

  Harjoitukset Sähköpajalla (ma-pe) aloitetaan tällä samalla viikolla. Maanantain harjoitus on jo ennen luentoa. Voit kysyä vahtimestarilta neuvoa, jos et löydä Sähköpajalle. Saat Pajalla henkilökohtaista opastusta - kannattaa ehdottomasti tulla, vaikka olisit aivan "pihalla"!

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation