Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija pystyy sujuvasti lukemaan, muokkaamaan, tallettamaan ja näyttämään graafisesti dataa sekä
tehdä yksinkertaisia ohjelmia ja ratkaista yksinkertaisia tehtäviä matematiikkaohjelmistolla.

Laajuus: 2

Aikataulu: 19.04.2021 - 19.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Ojapelto, Esa Ollila, Esa Ollila

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Ojapelto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Keskeiset funktiot ja ohjelmointi sekä datan käsittely ja näyttö Matlabilla, lisäksi mahdollisesti perustoimintoja muista ohjelmista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tehtäviä, sähköinen loppukoe, projektityö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin voi suorittaa tavallisella tai henkilökohtaisella suoritustavalla.

  Tavallisessa suoritustavassa kurssi suoritetaan tehtävillä. Tehtävät on jaettu viidelle viikolle. Jos tehtävät suorittaa hyväksytysti viimeistään 31.5.2021, saa suoritusmerkinnän rekisteriin päivättynä 31.5.2021. Merkintä tehdään kesäkuun aikana. Tehtävät tulee tehdä viimeistään 31.7.2021. Jos tehtävät palautetaan kesä- tai heinäkuussa tulee suorituspäiväksi 31.7.2021 ja merkintä rekisteriin tehdään elokuun aikana.

  Henkilökohtaisessa suoritustavassa opiskelija suunnittelee itse tavat, joilla saavuttaa kurssin osaamistavoitteet, ja tavan osoittaa osaamisensa. Tässä suoritustavassa vaaditaan mm. oppimissuunnitelma ja loppupalautus. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kurssin MyCourses -tilan Henkilökohtainen suoritustapa -osiossa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetusta 2 - 12 h, omaa työskentelyä 41 - 52 h.

  Läsnäolo loppukokeessa ja muussa lähiopetuksessa voi olla pakollista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit AS-74.1106 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1 ja AS-74.1107 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2.

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lukiotason matematiikka, matriisilaskennan perusteet.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  17 Yhteistyö ja kumppanuus