Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on ymmärtää aineen mikrorakenteen vaikutus kiinteän aineen mekaanisiin, termisiin ja sähkönjohtavuusominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää termodynamiikan ja statistisen fysiikan peruskäsitteet. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija modernin elektroniikan taustalla olevien puolijohdekomponenttien toimintaan.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 02.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markku Sopanen, Ilkka Tittonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Sopanen, Ilkka Tittonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Termodynamiikan ja statistisen fysiikan perusteet, aineen mikrorakenne, kiteisen aineen rakenne, mekaaniset ja termiset ominaisuudet, sähkönjohtavuus, metallit, eristeet, puolijohteet, puolijohdekomponenttien fysiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Välikokeet tai tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus: 54h 

  Itsenäinen opiskelu: 76h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Philip Hoffmann: Solid State Physics: An Introduction

  Chenming Calvin Hu: Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-129.1032 Molekyylien ja kiinteän aineen fysiikka

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-A3110 Mekaniikka, ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, ELEC-C3220 Kvantti-ilmiöt

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information