Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opit ymmärtämään informaatiojärjestelmien ja -palveluiden keskeisimmät käsitteet, tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Opit hallitsemaan muutamien tärkeimpien matemaattisten mallien perusteet ja opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin käytännön ongelmiin. Kehität itsellesi näkemyksen tietotekniikan, tietoverkkojen ja palveluiden muodostamasta monimutkaisesta kokonaisuudesta ja sen eri osien merkityksestä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 14.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Heikki Hämmäinen, Matti Kilkki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heikki Hämmäinen, Matti Kilkki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu kuudesta osiosta:
  1) Informaatioteknologian kehityskulku,
  2) asiakkaiden ja muiden osallistujien tarpeet,
  3) tietoliikenteen toimintaperiaatteet,
  4) äänen ja puheen siirto verkossa
  5) liikenteen hallinnan periaatteet,
  6) keskeisimmät tietoverkot
  7) Internet.
  Jokainen osio sisältää käytännönläheisen johdannon, perusasioiden esittelyn luentoina, sekä yhden aiheeseen liittyvän matemaattisen mallin.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkennuksena, viikko-ohjelmat ovat:

  1. Johdanto
  2. Tietoliikennealan palvelut
  3. Tiedonsiirto
  4. Kiinteät verkot
  5. Matkaviestintä
  6. Tietojenkäsittely
  7. Internet

  sekä näiden lisäksi

  * Kommunikaatioakustiikka
  * Puheteknologia

  Nämä sijoitetaan muiden seitsemän osan väliin.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, luentotehtävät, laskuharjoitukset. Arvostelu perustuu kerättyyn kokonaispistemäärään.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin aikana voi kerätä pisteitä esitehtävistä, luentotehtävistä ja laskuharjoituksista. Lisäksi luento-osuuden jälkeen järjestetään tentti.

  Kurssilta saa arvosanan sekä kaikkien pisteiden perusteella (kurssin aikana kerätyt pisteet + tenttipisteet) että pelkkien tenttipisteiden perusteella. Voimaan jää näistä kahdesta parempi arvosana.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 48 h
  Itsenäinen opiskelu 76 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmonisteet.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tekstimateriaalia on noin kolmesivua jokaista osiota kohti. Osioiden 1-7 materiaali on kokonaisuudessaan saatavilla ennen kurssin alkua. Luentokalvot julkaistaan luentojen jälkeen. Laskuharjoitustehtävistä julkaistaan mallivastaukset viimeisten laskuharjoitusten jälkeen.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-38.1105

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  17 Yhteistyö ja kumppanuus