Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
(i) määritellä ja soveltaa informaatioteorian peruskäsitteitä (entropia, jne.),
(ii) erotella häviöllistä ja häviötäntä tiedon pakkausta ja kuvata keskeisimpiä pakkausmenetelmiä,
(iii) luoda tehokas pakkausjärjestelmä annetulle informaatiolähteelle,
(iv) laskea yksinkertaisen tietoliikennekanavan kapasiteetin,
(v) selittää takaisinkytkennän sekä monen lähettäjän ja vastaanottajan vaikutukset kapasiteettiin ja koodaukseen, sekä
(vi) kuvailla tieteellistä julkaisuprosessia.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.10.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Olav Tirkkonen, Patric Östergård

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olav Tirkkonen, Patric Östergård

Kurssin yhteystiedot (voimassa 19.10.2020-21.12.2112):

Opettaja: Patric Östergård (patric.ostergard@aalto.fi)

Assistentti: Mikhail Ganzhinov (mikhail.ganzhinov@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Johdatus informaatioteoriaan ja sen sovelluksiin informaatioteknologiassa. Entropian muodot sekä kytkentä kanava- ja lähdekoodaukseen. Lähdekoodauksen (pakkauksen) perusmenetelmät, mukaan lukien Huffman ja Lempel-Ziv. Kanavan kapasiteetti ja kanavakoodauksen peruskäsitteet. Diskreetit, jatkuvat ja monen käyttäjän kanavat.
  Tutkimus- ja tiedonhankintataidot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, luennot, laskuharjoitukset, projekti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot/kontaktiopetus 39 h
  Itsenäinen opiskelu 96h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  T.M. Cover & J.A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed., Wiley, Hoboken, 2006.
  Opettajan tuottama muu materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  S-72.2410

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-A0504 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi,  ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi (5op)