Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntea ja ymmärtää koneenrakennustekniikan keskeistä peruskäsitteistöä ja teknisen dokumentoinnin työtapoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2020 - 10.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markku Kuuva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Kuuva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva kurssi antaa käytännön tehtävissä ja myöhemmissä opinnoissa välttämättömiä teknisen (mekaniikka-)suunnittelun perusvalmiuksia. Tavoitteena on antaa valmiudet suunnitteluympäristössä kommunikointiin ja yksinkertaisten suunnittelutehtävien tekemiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. teknisten piirustusten lukeminen ja laatiminen CAD:llä (Solid Edge), teknisen suunnittelun keskeiset standardit, koneenosien valmistus ja työkuvien laatiminen, tavallisimpien osien ja komponenttien valinta sekä putkisto- ja prosessikaavioiden perusteet soveltuvin osin. Mukana on myös johdatus koneenosien suunnitteluun ja koneteknisiin laskelmiin. Ensisijaisesti AUT-opiskelijoille.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetukseen sisältyy luentosarja, tentti ja pakolliset henkilökohtaiset harjoitustehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Viikoittain säännöllisesti: 2h luentoja/demoja + n. 4h harjoitusten omakohtaista tekemistä, yhteensä n. 24+56

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pere: Koneenpiirustus 1&2 tai Koneenpiirustus korkeakouluja varten; Kivioja: Konetekniikka. Opetusmonisteita.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation