Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijan

- ammatillisen identiteetin vahvistuminen oman alan asiantuntijana
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen

Laajuus: 1

Aikataulu: 06.11.2020 - 20.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Rinna Toikka

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Meri Werkkomäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen, esiintymisjännitys, kuunteleminen sekä palaute- ja yhteistyötaidot. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa osallistumista harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemuksellinen oppiminen, esiintymisharjoitukset ja esimerkiksi kirjalliset oppimistehtävät. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 12 h ja oppimistehtävät 15 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkomateriaali ja/tai viestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut/ kirjallisuus

  Lisätietoja kurssilla