Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat kommunikoida tuttujen vakioilmaisujen avulla arki- ja työelämän helpoissa
tilanteissa. Pystyt mm. esittelemään itsesi ja vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ranskaksi.

- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä tuttujen sanontojen ja lauserakenteiden avulla.

- ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen.

- tunnistat ja ymmärrät jonkin verran ranskankielisten maiden tapakulttuurien erityispiirteitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.04.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): David Erent

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, englanti, ranska

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä luennoilla että itsenäisesti (30 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Kirjalliset ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  3. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kontaktiopetus 36 h

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070)

   

   

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-4111 Français 1 - työelämän ranskaa (alkeet) 1 (3 op)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  0-taso (ei edeltäviä opintoja)