Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt osallistumaan keskusteluun työ- ja arkielämän tutuissa tilanteissa, kun puhekumppanisi on valmis auttamaan sinua. Osaat esimerkiksi kertoa lähitulevaisuuden suunnitelmistasi.

- tiedät kuinka etsiä tarvitsemaasi tietoa yksinkertaisista autenttisista lähteistä ja ymmärrät tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen (mm. aikataulut, asuntoilmoitukset ja ruokalistat).

- selviydyt kirjoittamalla muutamissa arkielämän tilanteissa. Osaat mm. kirjoittaa lyhyitä viestejä puhelimella.

- tunnet muutamia ranskankielisiä maita ja niiden tapakulttuuria.

Laajuus: 3

Aikataulu: 27.10.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): David Erent

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): David Erent, Päivi Lehto-Peura

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: A1.2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, englanti, ranska

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)

  3. Suullinen koe ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  4. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kontaktiopetus 36 h

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070)

   

   

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-4112 Français 2 - työelämän ranskaa  (3 op)

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-4310 Ranska 1 (3op) tai vastaavat tiedot