Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi palautat muistiin Venäjä 1 ja Venäjä 2 -kurssien sisällön.
Harjoittelet perussanastoa ja -kommunikatiivisia tilanteita, jotka tulevat vastaan työ- ja arkielämässä, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 11.01.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Valeria Seraya-Rautaneva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso A2.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Venäjä 1 ja Venäjä 2 -kurssien keskeiset osa-alueet, työ- ja arkielämään liittyvät viestintätilanteet, venäläinen tapakulttuuri

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettuihin kirjallisiin tehtäviin ja yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itsenäinen työskentelyn osuus (mm. verkossa) 50 h ja pienryhmäopetus tarvittaessa 4 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  verkossa oleva opiskelumateriaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-8025 Venäjä 2 - kertaava verkkokurssi (itseopiskelukurssi).

   

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-8522 tai vastaavat tiedot