Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi työelämään liittyvissä ja erilaisissa asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla, esim. småprat -tilanteissa ja sähköpostiviestinnässä.
 • Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi.
 • Ymmärrät ruotsinkielisiä omaan alaasi liittyviä tekstejä.
 

Laajuus: 0

Aikataulu: 08.03.2021 - 21.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Laurikainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1-B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi, apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat ja sähköposti
  • oman alan sanastoon tutustuminen
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta
  • itsenäinen työskentely, esim. kieliopin kertaaminen tarpeen mukaan

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • arviointi: hyväksytty/hylätty

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 4 - 36 h, itsenäinen työskentely 45 - 77 h
  - Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan.
  - Kurssi voi myös olla esim. integroitu, intensiivi- tai verkkokurssi.
  - Verkkokurssitoteutus on 2 periodin mittainen.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali opettajan ohjeiden mukaisesti

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25

  Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma ARTS".