Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kiinteistötaloudellisista käsitteistä, ajattelusta ja tehtäväkentästä. Opiskelija ymmärtää kiinteistöarviointimenetelmät pääpiirteissään sekä yleisimmät arviointitilanteet. Opiskelija tuntee kiinteistömarkkinoiden toiminnan yleispiirteisesti ja ymmärtää rahoituksen merkityksen kiinteistösijoittamisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.04.2021 - 03.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kauko Viitanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kauko Viitanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.02.2021-21.12.2112):

kauko.viitanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yleiskuva kiinteistötalouden tehtäväkentästä, käsitteistä, kiinteistömarkkinoista ja kiinteistösijoittamisesta ja rahoituksesta sekä kiinteistöarvioinnista. Harjoitustyö sovitaan tarkemmin kurssin ensimmäisellä luenolla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssissa pidetään keväällä 2021 zoom-luennot, tehdään harjoitustyö lähtökohtaisesti parityönä ja kurssi loppuu tenttiin. Enemmän tietoa kurssin etusivulla MyCoursesissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, luentotehtävät ja harjoitustyö sovitaan kurssin ensimmäisellä luennolla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Tentti; luennot, harjoitustyö ja kurssilla annetut materiaalit, lähteet ja kurssikirjallisuus, arvostelu 0-5
  • Läpipääsyraja 50 % maksimipisteistä, arvosana 5 on 80 % maksimipisteistä
  –Tarkemmat ohjeet myöhemmin riippuen myös koronatilanteesta
  -
  Harjoitustyö arvostellaan arvosanalla 0-5 soveltaen kandidaatintyön
  arvosteluperusteita soveltuvin osin, tästä tarkemmin luennolla.
  - Kurssin arvosana määritetään painotettuna keskiarvona hyväksyttävästi suoritetuista tentistä (60 %) ja harjoitustyöstä (40 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Työkuormittavuuslaskelma 5 op = 135 h

  – Kontaktiopetus 15 h (Opettaja tavoitettavissa sähköpostitse ja/tai MyCourses-sivuilta)
  - Harjoitustyö 27 h
  – Itsenäistä oppimista + tentti ja siihen valmistautuminen 93 h (~500 s.)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan luennolla

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-C1620 Statistical inference tai MS-C2104 Tilastollisen analyysin perusteet

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Edellyttää osallistumista ensimmäiselle luennolle.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentojen ajankohdat ja aiheet Ti ja To 10.15-11.45 (Zoom), alustava, voi tulla muutoksia, ei sitova

  •20.4. Kurssin aloitus. Kiinteistötalous ja -arviointi. Kiinteistöarvioinnin perusteet, Kauko Viitanen
  •22.4. Kiinteistömarkkina-analyysi. Harjoitustyön anto. Kauko Viitanen, ja Kaisu Pienimäki, JLL
  •27.4. Kiinteistömarkkinoiden analysointityökalu Datscha, Emma Kaasinen, Datscha
  •29.4. Kiinteistötekniikan perusteet 1, Kirsikka Riekkinen
  •4.5. Kiinteistötekniikan perusteet 2, Kirsikka Riekkinen
  •6.5. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, Kauko Viitanen
  •11.5. Arviointimenetelmät 1, Markkina- ja tuottolähestymistavat, Kauko Viitanen
  •18.5. Arviointimenetelmät 2, Kustannuslähestymistapa, energiatehokkuus ja tilastolliset menetelmät, Ari Laitala, Sykli
  •20.5. Korvausarviointi, Kauko Viitanen
  •25.5. Arvioinnin tarkkuus, auktorisointi, eettiset säännöt, Kauko Viitanen