Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys maiseman lähtökohdista tilallisen suunnittelun perusteina, maisemaan liittyvistä käsitteistä sekä maisema-arkkitehtuurin ilmaisuvälineistä ja -mahdollisuuksista. Opiskelija osaa laatia luonnosmaisia ideasuunnitelmia, hahmotella ja esittää suunnitelmia kuvallisesti sekä perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelija kokee ulkotilan suunnittelun kiinnostavana haasteena.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.03.2021 - 01.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Emilia Weckman

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Emilia Weckman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yleiskuva maisema-arkkitehtuurista alana. Maisema-arkkitehtuurin käsitteistö, maiseman suunnittelun perusteet ja esitystekniikat. Maastonmuodot, kasvillisuus ja vesi osana tilasommittelua. Pienehkön ulkotilan suunnittelutehtävä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitustyöt. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 67 tuntia= noin 50% (luennot, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä opiskelua 68 tuntia = noin 50%, yhteensä 135 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MA-94.1116, MAR-A1001

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information