Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ulkotilan suunnitteluun vaikuttavat toiminnalliset ja arkkitehtoniset tekijät. Opiskelijalla on alustavia valmiuksia laatia luonnostasoisia maisemasuunnitelmia ja muita rakennetun ympäristön ulkotilojen yleissuunnitelmia. Opiskelija pystyy esittämään suunnitelmansa graafisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija kokee rakennetun ympäristön ja sen maisemaelementit haastavana ja mielenkiintoisena suunnittelutehtävänä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.01.2021 - 12.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Meri Mannerla-Magnusson, Meri Mannerla-Magnusson

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Meri Mannerla-Magnusson, Meri Mannerla-Magnusson

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rakennetun ympäristön ulkotilan, erityisesti puisto- ja katuympäristön maisema- arkkitehtuuri ja sen muotoutumiseen vaikuttavat tekijät. Puisto- tai maisemasuunnitelman laatiminen. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyö, itsearviointi. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 60 tuntia = noin 40% (luennot, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä opiskelua 102 tuntia = noin 60%, yhteensä 162 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit MAR-C1004 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2B ja MA-94.1162 Asuinympäristö

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MA-94.1116 Maisema-arkkitehtuurin perusteet B / Maisema-arkkitehtuurin perusteet, kevät. / Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1A ja 1B tai vastaavat tiedot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information