Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa tunnistaa vanhaa kasvilajistoa, on perehtynyt aiheeseen liittyviin lähteisiin sekä hahmottaa kasvillisuuden ympäristön menneisyydestä kertovana dokumenttina.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki, Eeva Ruoff

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.08.2020-21.12.2112):

Ranja Hautamäki, ranja.hautamaki@aalto.fi

Eeva Ruoff, eeva.ruoff@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi antaa perustiedot Suomen kulttuurimaisemien kasveista sekä vanhojen puutarhojen tärkeimmistä hyöty- ja koristekasveista. Opintojaksolla perehdytään kasvillisuuden käyttöön liittyneisiin traditioihin ja kasvien levinneisyyteen vaikuttaneisiin syihin. Lisäksi tutustutaan kasvien merkitykseen puutarhakokonaisuuksien sommittelussa eri tyylivaiheiden aikana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin luentorunko

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyö. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses-sivuilla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin luentorunko

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 30 tuntia (luennot, harjoitukset), itsenäistä työskentelyä 50 tuntia (harjoitustyö), yhteensä 80 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa opintojakson MA-94.2346 Kulttuurimaiseman ja vanhan puutarhan kasvit L (3 op)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-C1012 Maisema-arkkitehtuurin historia, MAR-C1003 Maisemarakentamisen tekniikka ja materiaalit tai vastaavat tiedot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin luentorunko etusivulla.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot