Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt mahdollisimman monipuolisesti yksittäisen kulttuurin tai historiallisen ajanjakson maiseman muodostumiseen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa luovasti luonnon, maiseman ja rakentamisen suhteita käsittelevää tietoutta eri aloilta. Kurssi antaa valmiuksia pohtia suunnittelijan toistuvasti kohtaamia kysymyksiä suunnitteluratkaisujen yleispätevyydestä, erityisyydestä ja ainutkertaisuudesta sekä kulttuurisidonnaisuudesta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jyrki Sinkkilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jyrki Sinkkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perehdyttää arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin väliseen vuorovaikutukseen erilaisissa kulttuuriyhteyksissä. Keskeisiä kysymyksiä ovat rakennus- ja puutarhataiteen yhteydet sekä rakentamisen suhde maisemaan ja luontoon. Tarkastelukohteet ja -tavat vaihtelevat vuosittain: Aihepiirejä aiempina vuosina ovat olleet mm. japanilainen arkkitehtuuri ja maisema, maisema-arkkitehtuuri Yhdysvalloissa, Berliinin kaupunki ja maisema, Sveitsi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu luennoista, kirjoitustutkielmasta sekä oppimispäiväkirjasta. Opintomatka on vapaaehtoinen. Tarkemmat tiedot kurssin työtavoista ja suorittamisesta sekä arvosteluperusteista löytyvät MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 40 tuntia (luennot, tuntitehtävät, harjoitustyön ohjaus, seminaari- ja palautetilaisuudet, ulkomaan opintomatka), itsenäistä työskentelyä 40-120 tuntia (kirjalliset ja graafiset tutkielmat, oppimispäiväkirja), yhteensä 80-160 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-E1009 Arkkitehtuuri ja maisema, studio

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot