Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää lineaariset yhtälöryhmät matriisimuotoisina
- ratkaista matriisimuotoiset yhtälöryhmät Gaussin eliminaatiolla
- suorittaa matriisien peruslaskutoimitukset
- laskea neliömatriisin ominaisarvot
- ymmärtää matriisihajotelmien merkityksen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 22.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Harri Hakula

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.08.2020-21.12.2112):

Luennoitsija: Nuutti Hyvönen (nuutti.hyvonen@aalto.fi)

Pääassistentti: Juha-Pekka Puska (juha-pekka.puska@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  vektorilaskentaa, matriisit ja yhtälösysteemit ja ominaisarvot.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Viikko 1: vektorit ja kompleksiluvut


  Viikko 2: lineaariset yhtälöryhmät ja niiden esitys matriisien ja vektorien avulla


  Viikko 3: lineaarikuvaukset ja niiden esitysmatriisit, matriisien laskutoimitukset ja käänteismatriisi


  Viikko 4: determinantti sekä ominaisarvot ja -vektorit


  Viikko 5: ominaisarvot ja -vektorit sekä matriisien diagonalisointi


  Viikko 6: singulaariarvohajotelma (SVD) ja kertausta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Laskuharjoitukset: 60% arvosanasta

  Online-loppukoe: 40% arvosanasta

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24+24 (4+4).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentokalvot, videoidut luennot ja laskuharjoitustehtävät mallivastauksineen. Nämä riittävät materiaaleiksi kurssin suorittamiseen.


  Kurssikirjaan "Gilbert Strang: Introduction to Linear Algebra" tutustumista suositellaan.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhdessä kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 kanssa korvaa kurssit Mat-1.1010, Mat-1.1210, Mat-1.1310, Mat-1.1410, Mat-1.1510, Mat-1.1610, Mat-1.1710.

  Yhdessä joko kurssin MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai kurssin MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet kanssa korvaa kurssin Mat-1.1110.

  Voidaan korvata kursseilla MS-A00XX Matriisilaskenta.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  lukion matematiikka.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Laskuharjoitukset ja luennot: 7.9.-16.10.

  Online-loppukoe: 22.10. klo 9.00-12.00

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation