Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti
2. luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta parhaiten soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen
3. toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla
4. visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antti Punkka

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Punkka

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, R ja Excel. Näillä ohjelmistoilla rakennetaan mm. diskreettiaikaisia simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattu tietokoneluokkatyöskentely, itsenäiset harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 36h (3), läsnäolo on pakollista
  Itsenäinen työskentely 97h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jaetaan kurssin kotisivuilla.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  2 Ei nälkää

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot