Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 1. osaa kuvata erilaiset kemialliset sidokset

 2. osaa analysoida atomiketjun värähtelyjä

 3. osaa muodostaa ja analysoida yksiulotteisen tiukan sidoksen mallin

 4. tunnistaa yleisimmät kiderakenteet

 5. osaa selittää käänteishilan

 6. osaa analysoida yksinkertaisia sirontatehtäviä

 7. osaa selittää kiinteän aineen vyörakenteen lähes vapaiden elektronien teorian avulla

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.10.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Havu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Havu

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.09.2020-21.12.2112):

Luennoitsija: Ville Havu, ville.havu@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aina välttämätön aines: Kemiallisten sidosten tyypit. Fononit ja hilavärähtelyt. Tiukan sidoksen malli. Hila, kanta ja kiderakenteet (sc, fcc, bcc). Käänteishila. Sähkömagneettisen säteilyn sironta kiteestä. Lähes vapaiden elektronien malli. Blochin teoreema. Elektronien vyörakenne yhdessä ulottuvuudessa.

  Usein tarpeellinen aines: Jaksollinen järjestelmä. Elektronien vyörakenne useammassa kuin yhdessä ulottuvuudessa. Neutronien sironta kiteestä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmuodot: luentojen esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset

  Arviointimenetelmät: luentojen esitehtävät, laskuharjoitukset, tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyn 2020 kurssi arvostelu perustuu kolmeen osioon:

  • Luentojen esitehtävät: 1 tehtävä / viikko, yhteensä 6 tehtävää → 24 pistettä
  • Laskuharjoitukset: 4 tehtävää / viikko, yhteensä 24 tehtävää → 48 pistettä
  • Tentti: 4 tehtävää → 28 pistettä

  Maksimipistemäärä on siis 100 pistettä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  36 h kontaktiopetusta ja 92 h itsenäistä työskentelyä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentoja 2 x 2 h / vko, yhteensä 24 h, laskuharjoituksia 1 x 2 h / vko, yhteensä 12 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Steven H. Simon, The Oxford Solid State Basics (Oxford University Press. 2013).

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tfy-0.3233 Materiaalifysiikka I

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ensimmäisen ja toisen vuoden fysiikan ja matematiikan kurssit.