Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuudesta sekä maallikon että säteilyn käyttäjän kannalta. Ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutukset, säteilysuojelussa käytettävät suureet ja yksiköt, biologiset vaikutukset ja annoslaskennan perusteet esitellään. Ydinturvallisuuden periaatteet, ydinvoimaloiden ja ydinjätteen sekä toisaalta säteilyn lääketieteellinen käyttö ja ympäristön kannalta tärkeimmät säteilyuhat selostetaan. Säteilysuojelun keskeinen lainsäädäntö ja muut säännökset sekä annosrajoitukset käydään läpi. Säteilysuojelulaskuja harjoitellaan ja kurssiin liittyy vierailu Säteilyturvakeskukseen (STUK) sekä pakolliset demonstraatiot umpilähteistä ja röntgenlaitteista. Kurssin riittävän hyvin suorittaneet saavat säteilyturvallisuusvastaavan (STV) todistuksen teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnassa osaamisalanaan umpilähde- ja röntgentoiminta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jarmo Ala-Heikkilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jarmo Ala-Heikkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ionisoivan säteilyn aiheuttamat riskit ja niiden pienentämiseen käytettävät menetelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmuodot: luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, tentti.

  Arviointimenetelmät: tentti ja laboratoriotyöt kurssin osasuorituksina.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 36 h, laskuharjoitukset 15 h, vierailukäynti 3 h, laboratoriotyöt 4 h, tentti 3 h. Laboratoriotöissä läsnäolopakko, muuten ei.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin Tfy-56.4232 Säteilyfysiikka ja turvallisuus.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information