Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot energian tuottamisesta ydinreaktioilla. Kurssilla käsitellään olemassa olevia ja tulevaisuuden ydinteknologiota.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jaakko Leppänen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ydinreaktoreiden fysiikan ja tekniikan perusteita, polttoainekierto, ydinjätehuolto, turvallisuus sekä ydinenergian erityiskysymykset. Tulevaisuuden ydinreaktorihankkeet ja fuusioenergia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitustyöt

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 48 h (4 h / viikko)

  Kirjallisuuteen tutustuminen 36 h

  Kotitehtävät 45 h (15 x 3 h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot + myöhemmin ilmoitettavat lähteet

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin PHYS-E6463 Ydinreaktoritekniikan perusteet.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Matematiikan ja fysiikan peruskurssit

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot