Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Energialukutaito ja suuruusluokka-ajattelu: energiantuotantoon liittyvät peruskäsitteet; fossiilisiin polttoaineisiin, uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan perustuvien teknologioiden kvalitatiivinen ymmärtäminen; sähköverkon merkitys; energiantuotantoon liittyvät riskit ja niiden vertailu sekä ilmaston että terveyden kannalta; tulevaisuuden lupaukset energia-alalla. Kurssi antaa pohjan teknisemmille energia-alaan liittyville kursseille (esim. ENY-C2002).

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.09.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jarmo Ala-Heikkilä, Taina Kurki-Suonio

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jarmo Ala-Heikkilä, Taina Kurki-Suonio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Runkohahmotelma: 1. Energiavallankumous tulee, oletko valmis?; 2. Peruskäsitteet energiantuotannosta energiankäyttöön ja kaikki siltä väliltä; 3. Sähköinen Suomi: sähkön tuotanto, siirto ja kulutus; 4. Energia ja talous: sähkövirroista rahavirroiksi 5. Ihan hiilenä energiasta: fossiiliset polttoaineet; 6. Hiilipäästöt kohti nollaa? Uusiutuvat energialähteet; 7. Uraani halkeaa: perusasiat ydinvoimasta; 8. Riskiä vailla? Säteily, ydinjäte, Tshernobyl ja Fukushima; 9. Hyötyjä ja haittoja: energiariskit ja niiden hallinta; 10. Sähköä säilömään: energian säästö ja varastointi; 11. Tulevaisuuden energialähteet onko mitään uutta näköpiirissä?; 12. Seurantatehtävän johtopäätösten esittely ja pohdinta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kansantajuiset, interaktiiviset luennot, joilla opetetaan perusasiat ja käsitellään vastaantulevia kysymyksiä/ongelmakohtia. Opetetun materiaalin kriittistä omaksumista tukemaan osallistujat saavat tehdä selvitykset valitsemistaan energiantuotantoon liittyvistä kysymyksistä, joista he kurssin lopussa pitävät n. 10 min suullisen esityksen ja palauttavat n. 10-sivuisen kirjallisen raportin. Energialukutaidon hankkimiseksi opiskelijat pitävät viikoittain kirjaa eri energiatuotantomuotojen käyttäytymisestä seuraten annettuja webbilinkkejä. Internet-kirjanpitonsa perusteella opiskelijat kirjoittavat lyhyet johtopäätökset Suomen tämänhetkisestä sähköntuotantotilanteesta ja mielellään esittävät pohdintoja myös tulevaisuuden suhteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 12 x 2 h = 24 h; materiaaliin tutustuminen ja viikkoseuranta: 20 h; energialukutaidon viikoittainen harjoittelu netissä 3 kk:n ajan: 10 h; seminaarityön valmistaminen 10 h; seminaariesitykset: 4 h; viikkoseurannan raportointi ja johtopäätökset 12 h; Yhteensä 80 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin sivulla annettu verkkomateriaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tfy-56.2253 Ydinkysymyksiä energiasta, vastauksia talousihmisille ja taiteilijoille

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation