Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoite on oman persoonallisen ja taiteellisen ilmaisun syventäminen sekä sovittaminen eettisesti ja esteettisesti kestäviin ympäristövaatimuksiin. Lisäksi tavoitteena on syventää ymmärrystä sommittelun ja rakenteen vuorovaikutuksesta. 

Kurssin aikana opiskelijat oppivat työstämään irtokalusteen toimivan prototyypin itsenäisesti   

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Kokkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään eri kalustetyyppien toiminnallisiin ja rakenteellisiin vaatimuksiin. Harjoitustöissä etsitään oman persoonallisen muotokielen mukainen tulkinta esteettisesti ja eettisesti kestävään suunnitteluun.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt ja niiden ohjaus, kritiikit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 42 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 85 h

  kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5005 Kalustesuunnittelu II B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kalustesuunnittelu II A

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot