Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot valokuvauksen alueelta ja perehtyy valokuvaukseen taiteellisen työskentelyn välineenä. Opiskelija hahmottaa valokuvan osana nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kenttää ja osaa soveltaa valokuvan käytäntöjä opetustyössä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 17.09.2020 - 06.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Minna Suoniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 19.08.2020-21.12.2112):

minna.suoniemi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valokuvaa käsitellään kuvan rakentamisen, kontekstualisoinnin, merkityksenannon ja kuvantulkinnan kautta. Perehdytään valokuvaan taiteellisen ajattelun ja työskentelyn välineenä. Kuvaustehtävien kautta käydään läpi kameran toimintaperiaate, valotus, valaiseminen ja kuvankäsittelyn perusteet. Toteutetaan digitaalinen näyttelyjulkaisu tai näyttely.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, demonstraatiot, keskustelut, kuvausharjoitukset, ryhmä- ja yksilötyöskentely, intensiiviset workshopit, kritiikit. Digitaalinen portfolio omasta oppimisprosessista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista yhteisiin kontaktitapaamisiin ja harjoitustehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  80 h kontaktiopetusta, 55 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valokuva I

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on ensisijaisesti Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille suunnattu, ja se kuuluu heidän HOPSiinsa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi pyritään järjestämään kontaktiopetuksena turvallisuutta noudattaen.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on ensisijaisesti Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille suunnattu, ja se kuuluu heidän HOPSiinsa. Vähimmäisopiskelijamäärä 8 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi pyritään järjestämään kontaktiopetuksena turvallisuutta noudattaen.