Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija syventää Taidekasvatus ja kestävä tulevaisuus sekä Kestävä muotoilupedagogiikka ja materiaalisuus kursseilla oppimiaan tietoja ja taitoja soveltamalla näitä omaan taiteelliseen työskentelyyn ryhmässä ja itsenäisesti.

Kurssilla tehdään taideprojekti sekä yövytään Helsingin ulkopuolella intensiivijaksona. Opiskelija työstää temaattista taideprojektiaan ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien ohjauksessa.

Laajuus: 4

Aikataulu: 29.04.2021 - 07.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anniina Suominen Guyas, Minna Suoniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anniina Suominen Guyas, Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.03.2021-21.12.2112):

anniina.suominen@aalto.fi

minna.suoniemi@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiin sisältyy opintomatka jonka aikana opiskelijan taiteellista ja pedagogista ajattelua sovelletaan taiteelliseen työskentelyyn. Taideprojekti suunnitellaan kurssin aikana ja toteutetaan opintomatkalla. Työskentelyä ohjaavat taiteilijat ja taidekasvattajat valitun teemaan puitteissa.

  Kurssiin sisältyy opintomatka jonka aikana opiskelijan taiteellisen ja pedagogisen ajattelun soveltamista taiteelliseen työskentelyyn ohjaavat taiteilijat ja taidekasvattajat valitun teemaan puitteissa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso tarkennukset kurssin sisältöön kurssin etusivulta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus, opintomatka, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 64 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 71 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin materiaalit ilmoitetaan MyCourses:ssa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ulos Luokkahuoneesta!

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suoritetaan kandiopintojen aikana, osana Taidekasvatus ja kestävä tulevaisuus (3op) sekä Kestävä muotoilupedagogiikka ja materiaalisuus (3 op) kokonaisuutta. Kurssi sopii myös kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman (Muunto) opiskelijoille. 

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  20 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

  Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan lähtökohtaisesti etänä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kurssin etusivu.