Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää kuinka tuotantojärjestelmien suunnittelua ja toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla kuvaavaa käsitteistöä ja viitekehyksiä sovelletaan käytännössä todellisessa tilanteessa oikeassa yrityksessä. Harjoitella operaatioiden johtamisen alueen ongelmanratkaisukykyä sekä kehittää perustason ymmärrys tilanneriippuvuuksista operaatioiden johtamisessa. Parantaa projektinhallinta-, ryhmätyöskentely- sekä esiintymistaitoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2020 - 18.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Seppälä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Seppälä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-C2020 Operaatioiden johtamisen teoriaan pohjautuvat case- ja ryhmätyöt, jotka parantavat opiskelijoiden tietotaitoa käytännössä todellisessa operaatiojohtamisen ympäristössä. Projekti keskittyy jollekin operaatioiden johtamisen osa-alueelle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Case- ja ryhmätyöt

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Case- ja ryhmätyöt 112 h, kontaktiopetus 20 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osin TU-22.1113

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-C2020 Operaatioiden johtaminen (5 op)

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot