Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja opiskelijan koulusivistyskielen (suomen tai ruotsin) kielen taitoa.

Laajuus: 0

Aikataulu: 16.03.2021 - 30.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaisa Ranta

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.02.2021-21.12.2112):

Opettaja ja ensisijainen yhteyshenkilö: Kaisa Ranta, kaisa.ranta@aalto.fi

Jos koulusivistyskielesi on ruotsi, mainitse opettajalle asiasta ja ota yhteyttä myös Sofia Sevóniin, sofia.sevon@aalto.fi.

Jos koulusivistyskielesi on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, mainitse opettajalle asiasta ja ota yhteyttä myös pääaineesi opintokoordinaattoriin.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yksityiskohtaiset tiedot kypsyysnäytteen suorittamisesta löytyvät Intosta (into.aalto.fi).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi sisältää 2 tekstipajakertaa (á 2 oppituntia) sekä oman tutkielmatekstin prosessointia itsenäisesti ja palautteen pohjalta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -