Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.05.2021 - 12.06.2021

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Christa Uusi-Rauva

Kurssin yhteystiedot (voimassa 01.04.2021-21.12.2112):

Christa Uusi-Rauva

christa.uusi-rauva(at)aalto.fi

puh. 050-530 0377

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. kurssin kotisivu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Jokainen tehtävä arvostellaan arviointirubriikin avulla. Rubriikki löytyy kunkin tehtävän palautuslaatikosta.

  Tehtävien painoarvot löytyvät "assignments" välilehdeltä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tehtävä 1a-c: kukin osatehtävä 10% arvosanasta, tuntimäärä á 11 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 2a+b: kumpikin oppimispäiväkirja 15% arvosanasta, tuntimäärä á 18 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 3a+b: kumpikin osatehtävä 10% arvosanasta, tuntimäärä á 11 tuntia per tehtävä.

  Tehtävä 4a-d: kukin quiz 5% arvosanasta, tuntimäärä á 7,5 tuntia per quiz.

  Osallistuminen luennoille: 36 tuntiaPERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kohta "Materiaalit"

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. kurssin etusivu.