Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteys työelämän tarpeisiin. Pohtia omia vahvuuksia ja selkeyttää urasuunnitelmia. Kehittää ja havainnoida insinööritaitoja ja yleisiä työelämätaitoja työskentelyn aikana.

Tarkemmat tavoitteet määritellään yksilöllisesti etukäteen ennen kurssin alkua.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.04.2021 - 22.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anu Lehtovuori, Jussi Ryynänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anu Lehtovuori

Kurssin yhteystiedot (voimassa 22.03.2019-21.12.2112):

vastuuopettaja Anu Lehtovuori

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työskentely yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen.


  Insinööritaitoja ovat mm. numeerisen datan esittäminen ja tulkinta, teknisen tekstin lukeminen ja tuottaminen, laskennallisten mallien käyttäminen ja kehittäminen, kysymysten esittäminen ja ongelman määrittely.


  Yleisiä työelämätaitoja ovat mm. esimies- ja alaistaidot, ryhmätyötaidot, suullinen ja kirjallinen viestintä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työskentely yrityksessä ja siellä opittujen taitojen reflektointi ja raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vähintään 10 viikon kokopäiväinen työskentely (tai vastaava määrä osa-aikaista työtä) sekä työssäopitun raportointi (10 h)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua